Politiattest

Alle som har ansvar for mindreårige barn og ungdom i regi av Samnanger idrettslag, må fremskaffe forenkla politiattest og forevise denne til den personen i styret som er ansvarleg for dette.

Sjå link for framgangsmåte