Styret

Hovudstyret  i Samnanger IL er sett saman av arbeidsutvalet og leiarane i kvar av gruppene. 

Arbeidsutvalet:

Leiar
Tor Vilhelem Tysseland
tor.vilhelm.tysseland@gmail.com
Nestleiar
Rikke Gjerde
rigjerde@hotmail.com
Kasserar
Kenneth Holdhus
kenneth.holdhus@gmail.com
Skrivar
Monica Tjønna
monica.tjonna@kvamnet.no 
Styremedlem
Tor Olav Holmefjord
toholmefjord@hotmail.com


Andre tillitsvalde:

Ansvarlig for NettsideKevin Bolstadkevin.s.bolstad@gmail.com
Valkomite
Arild Røen
Arild.Roen@dnb.no
Revisor
??
Basarkomite
??
Levert av IdrettenOnline